Sket i år

Klubaften

D. 28 februar afholdte ABA klubaften hvor temaet var årets juledram 2018.

Nytårstaffel

D. 19 januar afholdte ABA nytårstaffel i vores lokaler.
Ambassadør Kjeld Andresen | Frejas Have 5, 6100 Haderslev  | Tlf.: 30744596